Våre arbeidsområder 

Våre primære arbeidsområder består av:


Skatt

 • Selvangivelse for ikke-residente

 • Selvangivelse for  residente

 • Skattemessig utflytting

 • Fritak kildeskatt

 • Spørsmål vedrørende dobbeltbeskatning


Fast eiendom

 • Bistand ved kjøp og salg av fast eiendom

 • Tinglysning av nybygg, tilbygg etc.


Arv

 • Opprettelse av testamenter

 • Skifte av dødsbo


Annet

 • Oppløsing av sameie

 • Tinglysning av skifte etter skilsmisse o.l.

 • NIE-nummer / Residencia

 • Fullmakter

 • etc.


Priser

I utgangspunktet faktureres arbeid med en timesats på € 100,- + IVA 21%


På endel oppdrag er det imidlertid faste satser. Dette gjelder bl.a:

 • Tinglysninger vedrørende overdragelse av fast eiendom o.l.

 • Skifte av dødsbo

 • Spanske testamenter

 • Selvangivelse for ikke-residente


Ved større oppdrag vil det bli skrevet en oppdragsavtale. Det vil også i slike saker normalt bes om at det foretas en à konto forskuddsinnbetaling til vår klientkonto.

 

+34 966 922 332

Calle Bautista Bertomeu Sober 1-3-5, local 43 - 03183 Torrevieja (Alicante) España

©2018 by Scandic Legal Service, S.L.   Proudly created with Wix.com